Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC)

SKC är en centrumbildning som stödjer utbildning, forskning och utveckling inom discipliner med kärnteknisk tillämpning vid Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Uppsala universitet.

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2019-01-16