Till innehåll på sidan

Utbildning

Chalmers

Chalmers erbjuder ett internationellt Masterprogram i Kärnteknik. Målet med programmet är att erbjuda grundläggande och avancerad förståelse för fysik, kemi och kärntekniska aspekter på kärnenergi, kärnbränslecykeln, och andra användbara tillämpningar av radionuklider. Programmet är öppen för svenska och utländska studenter med en kandidatexamen inom teknisk fysik, kemi, mekanik, eller elkraftteknik eller motsvarande.

Kontakt:

Anders Nordlund

Läs mer

KTH

Masterprogrammet i Kärnenergiteknik på KTH är ett tvåårigt (120 högskolepoäng) utbildningsprogram på avancerad nivå. Kursen ges på engelska. Programmet består av ett antal obligatoriska kurser, och ett urval av valbara kurser. Kurserna är planerade för de första sex perioderna av programmet, med en blandning av obligatoriska och valbara kurser i varje period. Med de obligatoriska kurserna som grund tillsammans med ett lämpligt urval av valbara kurser, kommer varje elev att kunna bygga hens specialistkompetens inom ett visst område. De sista två perioderna i det andra året av programmet ägnas åt examensarbetet.

Kontakt:

Jan Dufek

Läs mer

Uppsala universitet

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik vid Uppsala universitet syftar till att förbereda dig för en karriär inom kärnkraftsindustrin.
Programmet är ettårigt och för att kunna bli antagen krävs två års tidigare studier vid högskoleingenjörsprogram i maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande vid någon svensk högskola. Inom programmet läser du kärnkraftsrelevanta ämnen som exempelvis reaktorteknik, kärnbränsleteknik, kärnkraftsäkerhet, och elkraftteknik.

Kontakt:

Michael Österlund

Läs mer

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2018-11-30