Till innehåll på sidan

Om Sigvard Eklunds pris

För att stödja kärnteknisk forskning och utbildning vid landets högskolor har den kärntekniska industrins intresseorganisation, SKC, Svenskt Kärntekniskt Centrum, inrättat Sigvard Eklunds pris om 50 000 kr för bästa doktorsavhandling, 35 000 kr för bästa masteruppsats och 25 000 kr för bästa examensarbete på kandidast/högskoleingenjörsnivå.

Sigvard Eklund, 1911-2000 , kärnfysiker, var forskningschef vid AB Atomenergi 1950-61 och ledde då arbetet med att uppföra Sveriges första forskningsreaktor (R1). Åren 1961-81 var han generaldirektör för det internationella kärnenergiorganet, IAEA, i Wien och hade en ledande roll i det internationella arbetet med att utnyttja kärnenergin för fredliga ändamål.

Lär mer om Sigvard Eklund

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2020-06-02