Till innehåll på sidan

Vårt mål

SKC jobbar för att uppnå:

  • Öka intresset för kärnteknisk utbildning bland studenter.
  •  Se till att behoven hos de SKC finansiering av partierna att rekrytera kvalificerad personal med en kärnteknisk utbildning uppfylls. För att nå detta mål kommer universiteten erbjuda relevant grundutbildning, genomföra forskningsprojekt och stödja fortsatt utbildning av ingenjörer som redan är verksamma inom kärnteknik området.
  • Erbjuda attraktiva utbildningar inom det kärntekniska området.
  • Skapa starka och internationellt erkända forskargrupper inom områden som är viktiga för det kärntekniska området.
  • Skapa kompetenta organisationer vid universiteten så att forskningen kan genomföras med hjälp av SKC:s finansiärer samt även utanför gränserna för SKC avtalet.
Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2014-04-25