Till innehåll på sidan

Vad vi gör

SKC, Svenskt Kärntekniskt Centrum, stödjer utbildning, forskning och utveckling inom kärntekniska tillämpningar vid högskolor och universitet i Sverige. Syftet är att attrahera, utveckla, och behålla den kärntekniska kompetens som krävs för fortsatt säker och effektiv drift av våra kärnkraftverk och för att kunna delta i den fortsatta utvecklingen på det kärntekniska området.

SKC finansieras av Strålsäkerhetsmyndigheten, Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, OKG AB och Westinghouse Electric Sweden AB. SKC:s verksamhet styrs av ett fyraårigt avtal mellan de finansierande parterna och universiteten: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers Tekniska högskola samt Uppsala Universitet.

SKC:s verksamhet styrs av en styrelse  där alla parter är representerade. Föreståndaren disponerar medel samt har ansvar för förvaltningen och för organisationen av SKC, i enlighet med av styrelsen fastställd plan och budget för verksamheten.

SKC har även socialamedier där de senaste nyheterna samt relevant infomation publiceras. 

Facebook: www.facebook.com/swedishnuclear

LinkedIn: www.linkedin.com/company/swedishnuclear

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2020-12-10