Till innehåll på sidan

Här är ditt livs elbränsle

Så här mycket, ett enda dricksglas med uranbitar, ungefär 3 deciliter, går det åt för att producera den el som du använder under en livstid.

Det är också exakt så här mycket avfall som ett helt livs elanvändning resulterar i om elen produceras med kärnkraft.
Två små uranbitar på en kubikcentimeter är tillräckligt för att driva en hel villa under ett år.
   Om du i stället hade fått din el genom ett kraftverk eldat med kol, den vanligaste metoden i stora delar av världen, hade du behövt multiplicera siffran med en miljon.

Hela Sveriges samlade mängd kärnavfall från de senaste 30 årens elproduktion uppgår till 8 000 ton, eller 800 kubikmeter. I volym motsvarar det en me­delvilla. Allt avfall som den svenska kärnkraften någonsin har producerat ryms därför i en enda underjordisk bassäng utanför Oskars­hamn.
   Den tekniska utvecklingen innebär också att kärnkraften numera får ut dubbelt så mycket energi av varje uranbit som 1972.
   Framtidens kärnkraftteknik som utvecklas just nu och brukar kallas Gen IV, innebär att vi kommer att kunna återanvända det kärnavfall vi redan har. Varje uranbit kommer att kunna användas minst fem gånger. Samtidigt kommer halveringstiden för avfallet att minska från 100 000 år till mindre än 1 000 år.

 Källa: Atomen

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2014-06-04