Utlysning av projektstöd till doktorand, post-doc eller specificerat projekt

Publicerad 2020-04-30

SKC utlyser upp till motsvarande tre doktorandtjänster, även förslag på post-doc-tjänster välkomna. Bifogat finner ni mer information om vad en ansökan om SKC-medel behöver innehålla. 

Utlysning april 2020.pdf (pdf 527 kB)

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2020-04-30