Utlysning av projektstöd till doktorand, post-doc eller specificerat projekt

Published Sep 20, 2019

Svenskt Kärntekniskt Centrum utlyser upp till motsvarande tre doktorandtjänster. Som framgår av den bifogade utlysningen är även förslag på post-doc-tjänster välkomna.

SKC Utlysning september 2019.pdf (pdf 54 kB)

Page responsible:skc@kth.se
Belongs to: SKC
Last changed: Sep 20, 2019